ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2023

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ:

516 ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΣΟΧ1-2023 ΚΩΔΙΚΟΣ 103 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΡΩΝ

515 ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΣΟΧ1-2023 104 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

517 ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΣΟΧ1-2023 101 ΔΕ ΤΑΜΙΑΣ

514 ΣΟΧ 1-2023 ΔΕ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση