You are currently viewing ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ του Ε.Χ.Κ.Σελίου 7/2015 – 7/2019

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ του Ε.Χ.Κ.Σελίου 7/2015 – 7/2019

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ του Ε.Χ.Κ.Σελίου 7/2015 – 7/2019

 

Η τρέχουσα Διοίκηση του Ε.Χ.Κ.Σ. ανέλαβε τα καθήκοντά της στις 10 Ιουλίου 2015. Η κατάσταση που παραλάβαμε από την προηγούμενη Διοίκηση, ήταν η εξής: 

 • Το ταμειακό αποθεματικό που βρήκαμε ήταν μόλις 148 €.
 • Υπήρχε ανάθεση σε εργολάβο για τη λογιστική διαχείριση αλλά και για την επιχειρησιακή λειτουργία του φορέα
 • Παρόλο που ήμασταν στο μέσον του έτους, δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής και έγκρισης του απολογισμού από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, απαραίτητο προαπαιτούμενο για την κρατική επιχορήγηση (ύψους 90 χιλ. €).
 • Υπήρχε αδυναμία σύνταξης και υποβολής ακόμα και της ετήσιας φορολογικής δήλωσης, λόγω παραλείψεων και εκκρεμοτήτων τρέχουσας και προηγουμένων χρήσεων
 • Εμφανίζονταν και εγείρονταν χωρίς καμία πρόβλεψη, νομότυπες και παράτυπες απαιτήσεις τρίτων πάνω από 500 χιλ. €.
 • Ο φορέας δεν είχε καθόλου διοικητικό προσωπικό (ο τελευταίος διοικητικός υπάλληλος είχε συνταξιοδοτηθεί το 2013). 
 • Υπήρχαν μόνο 2 τεχνικοί υπάλληλοι (έναντι των 25 που προβλέπονται από το οργανόγραμμα) και αυτοί  απλήρωτοι επί 23 μήνες.
 • Εκκρεμούσε Υπουργική εντολή για διενέργεια οικονομικού ελέγχου από Ορκωτούς Λογιστές
 • Ο φορέας τελούσε υπό στενό έλεγχο: α) από το Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, β) από τους οικονομικούς Εισαγγελείς, γ) διοικητικών αποφάσεων και ανειλημμένων δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 
 • Το Χιονοδρομικό Κέντρο ΔΕΝ είχε άδεια λειτουργίας
 • Ήταν ασυντήρητες και άνευ νομιμοποίησης (αυθαίρετες) οι κτιριακές και οι μηχανολογικές δομές (αναβατήρες) .
 • Ήταν ασυντήρητοι, με πολλά προβλήματα βλαβών οι 2 χιονοστρωτήρες και σε πλήρη ακινησία οι άλλοι 2, καθώς επίσης και τα 3 εκχιονιστικά οχήματα.
 • Το κτήριο εστιατορίου του φορέα ήταν εκτός λειτουργίας και λεηλατημένο. 

 

Σε διάστημα 4 ετών, ως Διοίκηση του ΕΧΚΣ ολοκληρώσαμε ή δρομολογήσαμε τις παρακάτω εργασίες τακτοποίησης και αναμόρφωσης του φορέα:

 

 • Πετύχαμε την αύξηση της κρατικής επιχορήγησης στα 300χιλ. € ετησίως και την τακτική καταβολή της προς το ΕΧΚΣ, που ως φορέας απέκτησε διαχειριστική επάρκεια και ανέκτησε την αξιοπιστία του έναντι του εποπτεύοντος Υπουργείου.
 • Διενεργήσαμε έλεγχο στα οικονομικά του φορέα με ορκωτούς λογιστές και καταθέσαμε το πόρισμά τους αρμοδίως.
 • Παρουσιάσαμε 3 ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, οι οποίοι εγκρίθηκαν από τις εποπτεύουσες Αρχές και, κατά την εκτέλεσή τους, απέβησαν πλεονασματικοί.
 • Εντάξαμε το ΕΧΚΣ στο κυβερνητικό πρόγραμμα ληξιπρόθεσμων οφειλών και προχωρήσαμε στην αποπληρωμή των νομότυπων οφειλών προς τρίτους αλλά και προς τους υπαλλήλους του φορέα.
 • Παραπέμψαμε στη δικαιοσύνη τις παράτυπες αξιώσεις.
 • Σε συνεργασία με την ΓΓΑ στελεχώσαμε το ΕΧΚΣ μέσω ΑΣΕΠ (Προκηρύξεις 8Κ & 9Κ του 2006-08) με 2 διοικητικούς υπαλλήλους (εκ των οποίων ο ένας ΠΕ) και με 2 τεχνικούς 
 • Εντάξαμε το φορέα στη κινητικότητα υπαλλήλων και αναμένουμε να πληρωθούν οι κενές θέσεις με υπηρεσιακό προσωπικό, ούτως ώστε να περιορίζονται οι τυχόν δυνατότητες της εκάστοτε διορισμένης από την κεντρική κυβέρνηση διοίκησης, να αυθαιρετεί σε ζητήματα προσλήψεων προσωπικού.
 • Λειτουργήσαμε επιχειρησιακά τον φορέα με εποχικούς εργαζόμενους μέσα από το πρόγραμμα ανέργων από 55 ως 67 ετών του ΟΑΕΔ, πετυχαίνοντας έτσι μία οικονομία κλίμακας των 100 χιλ.€ κατ’ έτος. 
 • Διαχειριστήκαμε τον φορέα χωρίς την επέμβαση εργολάβων σε διοικητικά και επιχειρησιακά θέματα.
 • Εφαρμόσαμε διπλογραφικό λογιστικό σύστημα απεικόνισης και ελέγχου.
 • Τετραπλασιάσαμε την επισκεψιμότητα και σχεδόν δεκαπλασιάσαμε τα έσοδα του φορέα, με πλήρες σύστημα μηχανογράφησης και διαφανούς διαχείρισης.
 • Πετύχαμε την αδειοδότηση λειτουργίας του φορέα κατ’ αρχήν προσωρινά και από τον Δεκέμβρη του 2018 για 10 χρόνια μετά και την έγκριση της ΑΕΠΟ.
 • Αποκαταστήσαμε όλες τις φθορές και νομιμοποιήσαμε όλα τα κτίρια του φορέα.
 • Φροντίσαμε για την τακτική διενέργεια κάθε χρόνο όλων των προβλεπόμενων τακτικών ελέγχων και συντηρήσεων στις μηχανολογικές εγκαταστάσεις του φορέα και καταθέτουμε τα απαιτούμενα πιστοποιητικά στην αρμόδια υπηρεσία (ΕΥΠΑΤΕ)
 • Αποκαταστήσαμε πλήρως τις βλάβες σε εκχιονιστικά μηχανήματα καθώς και στα μηχανήματα διάστρωσης του χιονιού και αντικαταστήσαμε ένα κατεστραμμένο με ένα τελευταίας τεχνολογίας.
 • Ξεκινήσαμε την αντικεραυνική προστασία των κτιρίων τοποθετώντας αλεξικέραυνα.
 • Κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμισθώσαμε το κτίριο του εστιατορίου του φορέα σε ιδιώτη επιχειρηματία, το οποίο αφού ανακαινίστηκε, λειτουργεί. 
 • Δρομολογήσαμε την τακτοποίηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος όλων των εκτάσεων του φορέα.
 • Στα πλαίσια της προσπάθειας για ποιοτική αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών του φορέα προς τους πολίτες, πέρα από την συμμετοχή του στη διοργάνωση αγώνων χειμερινών αθλημάτων, συνδιοργανώσαμε δράσεις με άλλους φορείς, όπως αγώνα ορεινού τρεξίματος (Δρομείς Βέροιας, ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας, ΣΧΟΒ, ΠΤΟΣ), αλλά και την ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΧΙΟΝΙΟΥ (με τον ΣΧΟΒ) που βραβεύτηκε ως 3η καλύτερη διοργάνωση παγκοσμίως, καθώς και την ΗΜΕΡΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΙΟΝΙ.
 • Με στόχο την ανάδειξη του φορέα σε Εθνικό Προπονητικό Κέντρο και έχοντας την διαβεβαίωση του Υπουργείου Αθλητισμού ότι θα χρηματοδοτούσε την περαίωσή τους, ζητήσαμε να μας παραχωρηθούν τα ημιτελή κτίρια της Περιφέρειας (κατατέθηκε και σχετική τροπολογία), αλλά συναντήσαμε την άρνηση του Αντιπεριφερειάρχη.
 • Κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Αθλητισμού αποδεχτήκαμε την γενναιόδωρη προσφορά φίλου του φορέα, Μηχανολόγου Μηχανικού, να εκπονήσει πλήρη μελέτη εφαρμογής για τεχνητή χιόνωση, με σκοπό την ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του 2020, με προϋπολογισμό 4 εκατ. Ευρώ σε πρώτη φάση. 
 • Τέλος, όπως μας ζητήθηκε από την ΓΓΑ, καταθέσαμε προτάσεις βιωσιμότητας και ανάπτυξης του φορέα, με επένδυση μέρους των εσόδων του (ενισχυόμενα από επιχορήγηση μέσω ΕΣΠΑ) στην ενεργειακή του αναβάθμιση και την ενεργειακή του αυτονόμηση.

 

 

Θεωρούμε ότι σε μόλις τέσσερα χρόνια, αν και παραλάβαμε έναν φορέα και ένα Χιονοδρομικό κέντρο που είχε περιπέσει σε εγκατάλειψη και παρακμή, καταφέραμε να μετατρέψουμε το Ε.Χ.Κ.Σελίου σε ένα πλήρως λειτουργικό Χιονοδρομικό Κέντρο, με πλήρη αδειοδότηση και αξιόπιστη παροχή υπηρεσιών, υποστηριζόμενο από έναν φορέα με διαχειριστική επάρκεια και αναπτυξιακό προσανατολισμό. Παραδίδουμε στους Βεροιώτες και σε όλους τους Έλληνες ένα Χιονοδρομικό Κέντρο ανάλογο των προσδοκιών τους και άξιο του ονόματος και της Ιστορίας του.

 

Μετά τιμής,

 

Για την Επιτροπή Διοίκησης του Ε.Χ.Κ.Σ.

 

Τζελέπης Κωνσταντίνος

Πρόεδρος

This Post Has One Comment

 1. Petrou Konstantinos

  Θερμά συγχαρητήρια για το συστηματικό έργο σας. Συνεχίστε έτσι. Όσοι αγαπάμε το συγκεκριμένο βουνό θελουμε να δούμε ακόμη καλύτερες υποδομές και αξιοποίηση όλων των διαθεσίμων εγκαταστάσεων παρατημένων και μη με τον ποιοτικότερο δυνατό τρόπο.
  Φιλικά,

Αφήστε μια απάντηση